Senast uppdaterad: 26 april 2024

Denna integritetspolicy beskriver våra policys och procedurer för insamling, användning och offentliggörande av din information när du använder Tjänsten och informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy har skapats med hjälp av Privacy Policy Generator.

Tolkning och definitioner

Tolkning: Orden med initial bokstav i versal har betydelser som definieras under följande förutsättningar. Följande definitioner gäller oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner: För ändamålen med denna integritetspolicy:

Konto: Ett unikt konto skapat för dig för att få åtkomst till vår Tjänst eller delar av vår Tjänst.

Affiliate: En enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där “kontroll” innebär ägande av 50% eller mer av aktierna, aktieintresset eller andra värdepapper som är berättigade att rösta för val av styrelseledamöter eller annan ledningsbefogenhet.

Företag: Enskild näringsidkare, Klockbutik.

Cookies: Små filer som placeras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet av en webbplats och innehåller detaljer om din webbläsarhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.

Land: Sverige

Enhet: En enhet som kan få åtkomst till Tjänsten såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

Personuppgifter: All information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.

Tjänst: Webbplatsen.

Tjänsteleverantör: En fysisk eller juridisk person som behandlar data på uppdrag av företaget. Det avser tredjepartsföretag eller individer anställda av företaget för att underlätta Tjänsten, för att tillhandahålla Tjänsten på företagets vägnar, för att utföra tjänster relaterade till Tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur Tjänsten används.

Användningsdata: Data som samlas in automatiskt, antingen genererat genom användningen av Tjänsten eller från Tjänstens infrastruktur själv (till exempel besökets varaktighet på en sida).

Webbplatsen: URX, tillgänglig från https://urx.se/

Du: Den enskilda som får åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk enhet för vars räkning en sådan enskild får åtkomst till eller använder Tjänsten, om tillämpligt.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Typer av data som samlas in

Personuppgifter: När du använder vår Tjänst kan vi be dig att tillhandahålla oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

– E-postadress
– Förnamn och efternamn
– Telefonnummer
– Adress, stat, provins, postnummer, stad
– Användningsdata

Användningsdata: Användningsdata samlas in automatiskt vid användning av Tjänsten. Användningsdata kan inkludera information som din enhets IP-adress, webbläsartyp, besökta sidor på vår Tjänst, tid och datum för ditt besök, tiden spenderad på dessa sidor och annan diagnosdata.

När du använder Tjänsten via en mobil enhet kan vi också samla in viss information automatiskt, inklusive men inte begränsat till, typen av mobil enhet du använder, din mobil enhets unika ID, din mobil enhets IP-adress, ditt mobiloperativsystem, typen av mobil internetwebbläsare du använder och annan diagnosdata.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar automatiskt när du besöker vår Tjänst eller när du använder Tjänsten via en mobil enhet.

Sporingstekniker och cookies: Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår Tjänst och lagra viss information. De tekniker vi använder kan inkludera:

– Cookies eller webbläsarcookies: En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du kanske inte använda vissa delar av vår Tjänst. Vi använder både sessionscookies och beständiga cookies för ändamålen som beskrivs nedan.
– Webbanners: Vissa avsnitt av vår Tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webbanners (även kallade clear gifs, pixeltaggar och enskilda pixeltaggar) som tillåter företaget att räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för andra relaterade webbplatsstatistik.

Cookies kan vara “beständiga” eller “sessionscookies”. Beständiga cookies finns kvar på din persondator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Du kan lära dig mer om cookies på TermsFeed webbplatsartikel.

Vi använder både sessionscookies och beständiga cookies för ändamålen som beskrivs nedan:

– Nödvändiga/essentiella cookies: Dessa cookies är nödvänd

iga för att tillhandahålla dig tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att möjliggöra att du använder vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedrägligt användande av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster du har begärt inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att tillhandahålla dig dessa tjänster.
– Cookies för policy/acceptans av aviseringar: Dessa cookies identifierar om användare har godkänt användningen av cookies på webbplatsen.
– Funktionscookies: Dessa cookies gör att vi kan komma ihåg de val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferens. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du behöver ange dina preferenser varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies vi använder och dina val avseende cookies, besök vår Cookies-policy eller avsnittet Cookies i vår Integritetspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

– Att tillhandahålla och underhålla vår Tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår Tjänst.
– Att hantera ditt konto: Att hantera din registrering som användare av Tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig åtkomst till olika funktioner i Tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
– För utförande av ett avtal: Utveckling, efterlevnad och genomförande av köpeavtalet för produkterna, föremålen eller tjänsterna du har köpt eller något annat avtal med oss genom Tjänsten.
– Att kontakta dig: Att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom push-meddelanden i en mobilapplikation, angående uppdateringar eller informativa kommunikationer relaterade till funktioner, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.
– Att tillhandahålla dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som är liknande de som du redan har köpt eller förfrågat om, om du inte har valt att inte ta emot sådan information.
– Att hantera dina förfrågningar: Att hantera och hantera dina förfrågningar till oss.
– För affärstransaktioner: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av vissa eller alla våra tillgångar, antingen som löpande verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som hålls av oss om våra Tjänst-användare är bland de tillgångar som överförs.
– För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom datanalys, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten hos våra marknadsföringskampanjer och för att utvärdera och förbättra vår Tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

– Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår Tjänst, för att kontakta dig.
– För affärstransaktioner: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
– Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag följer denna integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
– Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller erbjudanden.
– Med andra användare: När du delar personlig information eller interagerar på offentliga områden med andra användare kan sådan information ses av alla användare och kan offentligt distribueras utanför.
– Med ditt samtycke: Vi kan lämna ut din personliga information för andra ändamål med ditt samtycke.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla våra lagliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina data för att uppfylla gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra lagliga avtal och policys.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata behålls vanligtvis under en kortare tid, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår Tjänst, eller när vi är lagligt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

 

Dina uppgifter, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets operativa kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till – och upprätthållas på – datorer som är belägna utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagar kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av din inskickade information representerar ditt samtycke till denna överföring.

Företaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att äga rum till en organisation eller ett land om inte det finns adekvata kontroller på plats inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Radera dina personuppgifter

Du har rätt att radera eller begära att vi hjälper till att radera de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Vår Tjänst kan ge dig möjlighet att radera viss information om dig från inom Tjänsten.

Du kan uppdatera, ändra eller radera din information när som helst genom att logga in på ditt konto, om du har ett, och besöka avsnittet för kontoinställningar som låter dig hantera din personliga information. Du kan också kontakta oss för att begära åtkomst till, korrigering eller radering av någon personlig information som du har tillhandahållit oss.

Observera dock att vi kan behöva behålla viss information när vi har en laglig skyldighet eller rättslig grund att göra det.

Offentliggörande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner: Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att tillhandahålla meddelande innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Lagstiftning: Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra lagliga krav: Företaget kan lämna ut dina personuppgifter i god tro om att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

– Uppfylla en laglig skyldighet
– Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
– Förhindra eller utreda eventuella missdådare i samband med Tjänsten
– Skydda användarnas personliga säkerhet eller allmänheten
– Skydda mot rättsligt ansvar

Säkerheten för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över internet eller elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Barns integritet

Vår Tjänst riktar sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har lämnat oss personuppgifter, kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för behandling av din information och ditt land kräver samtycke från en förälder kan vi kräva samtycke från din förälder innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att omdirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på någon tredjepartswebbplats eller tjänst

.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy med jämna mellanrum. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och/eller en framträdande notis på vår Tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar “senast uppdaterat”-datumet högst upp i denna integritetspolicy.

Vi rekommenderar att du granskar integritetspolicyn regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, kontakta oss:

– Genom e-post: support@urx.se